Restoran İdarəetmə modulu

Restoran Modulu kafe, bar, fast food, çay evi və s. kimi müəssisələrin avtomatlaşdırılmasını təmin etmək üçün hazırlanmışdır. Sifariş və əlavə sifariş sisteminin sürətləndirilməsini, ofisiantların daha effektli işləmələrini, müştərilərə daha sürətli xidmət göstərilməsini təmin edir. Müştərilərin sifarişləri əl terminalları və ya sensorlu ekrandan istifadə olunaraq şəbəkə (Wi-Fi) vasitəsilə qəbul oluna bilir. Restoran modulunda mətbəx, bar və ya müəyyən olunmuş şöbələr olaraq sifariş məlumatları əlaqəli yerlərdəki printerlərdən avtomatik olaraq çapdan çıxarda və restorana aid xüsusi yeməklərin şəklini də əlavə edə bilərsiniz. Bu modulla katerinq xidmətlərini təqib etmək və daim nəzarətdə saxlamaq mümkündür.

 • Sistemin təhlükəsizliyi
 • Sistem köməkliyi ilə siz daim kassada durmaq məcburiyyətinizin olmaması
 • Kassaya bütün giriş-çıxışların qeydiyyatını təmin edilməsi
 • İtkilərin minimuma endirilməsi
 • Ərzaq alışları, ödənişləri, xərcləri və onların idarə olunmasına nəzarətin olunması
 • Hazırlanmış yemək reseptlərin (kalkulyasiya) ilə ərzaq stokuna nəzarəti 
 • İşçi sayına qənaət,iş yerindəki qarışıqlığı aradan qaldırılması
 • Müştərinizin müəssisənizə qarşı etibarını yüksəldilməsi 

        Sistemin xüsusiyyətləri:

 • Gündəlik anbardan istifadə olunan məhsullar anbar proqramının bazasından avtomatik olaraq çıxılır. 
 • Toplanan sifarişlər daha tez və qüsursuz şəkildə müştərilərə təqdim edilir
 • Həyata keçirilən satışlar avtomatik olaraq proqrama köçürülür və menyu siyahısından çıxarılır.
 • Toxuna bilinən ekranla rahat tərzdə istifadə edilir
 • Əl terminalları və bu kimi digər cihazlara inteqrasiya oluna bilir.
 • Onlayn qoşulma köməkliyi ilə eyni anda istənilən sayda əl terminalınden istifadə mövcuddur.
 • Restoran sistemi təməl infrastrukturu və qabaqcıl hesaba qoşula bilmə funksiyaları ilə müəssisələrə bəzi əsas anlayışlar təklif etməkdədir:
 • Sifariş-mətbəx uyğunluğunun təmin edilməsi ofisiantlarla mətbəx işçiləri arasında qarışıqlığın qarşısını alır. (Hər sifariş üçün ayrı-ayrı acılı, az bişmiş, yaxşı qızarmış və s. kimi variantlar daxil edilə bilər)
 • Şöbəsi olan müssisələr üçün bütün şöbələrə məlumatları bir nöqtədən nəzarət etmə seçimi vardır.
 • Bütün əməliyyatların asan qəbul edilə bilməsi dolğun hesabatların alınması ilə təmin edilir.
 • Ayrı-ayrı mərtəbələri və həyəti olan restoranların hər bir mərtəbəsinin və ya masasının ayrı-ayrılıqda aylıq, həftəlik, gündəlik və ya istənilən tarixlər arasında satış hesabatları hazırlanır ki, bununla da bölmələrin faydalı iş əmsalını görə bilərsiniz.
 • İşçilərinizlə bağlı əməliyyatları (maaş, avans, mükafat, kuryer təqibləri və s.) həyata keçirə bilər və işçilərinizin iş məhsuldarlığını analiz edə bilərsiniz.
 • Bütün xərclərinizin hesabatını aparmaq imkanı mövcuddur.
 • Hesablaşmalarınızı istənilən ödəmə növü ilə həyata keçirə bilərsiniz.
 • İstədiyiniz yerdən internet vasitəsilə sistemə daxil ola bilər və nəzarət edə bilərsiniz.

Restoran Modulu restoranlarla yanaşı kafe, bar, fast food, çay evi və s. kimi müəssisələrin avtomatlaşdırılmasını təmin etmək üçün hazırlanmışdır.