Məhsullar


  • tst3
  • tst3
  • tst2
Direktor - CAVİD NƏBİYEV
SQL Server üzrə proqramçı - ƏDHƏM LAÇINOV
Layihə koordinatoru - NİGAR ZAİROVA