Məhsullar


  • tst3
  • tst3
  • tst2
Direktor - CAVİD NƏBİYEV
Layihə koordinatoru - ALİDƏ RƏHİMLİ
SQL Server üzrə proqramçı - ƏDHƏM LAÇINOV