Kredit və Lombard

Kredit modulu, Lombard mağazaları və Kredit təşkilatları üçün sistemləşmiş həllər təklif edir.

Kredit modulu, Lombard mağazaları və Kredit təşkilatları üçün sistemləşmiş həllər təklif edir.